Trang chủ

Tục rửa cày bừa cầu mùa bội thu của người Sán Dìu - 08/12/2016

Người Sán Dìu ở Bắc Giang sống tập trung ở một số huyện như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và số

Bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa miền núi Lục Ngạn - 20/08/2015

Lục Ngạn (Bắc Giang) là vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Nơi đây đang lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm bản sắc dân tộc.

HÌNH ẢNH CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG - 10/09/2013

Dân tộc Nùng

Khái quát đời sống KTXH - 13/09/2011

         Dân tộc và ngôn ngữ dân tộc là hai mặt gắn liền với nhau của các tiến trình tộc người. Trong tiến trình đó, ngôn ngữ vừa là cái đặc...

DÂN TỘC NÙNG - 01/09/2009

I. Số lượng, địa bàn, cư trú                 Dân tộc Nùng toàn tỉnh Bắc Giang có 73.932 người phân bố chủ yếu ở các huyện Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam...

DÂN TỘC TÀY - 01/09/2009

I. Số lượng, địa bàn, cư trú           Dân tộc Tày tính đến năm 2009 toàn tỉnh có 29.603 người phân bố chủ yếu ở Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang v...

DÂN TỘC SÁN DÌU - 01/09/2009

 I. Số lượng, địa bàn, cư trú          Dân tộc Sán Dìu có tên gọi khác là: Sán Déo, Trại, Trại Đất, Mán Quần cộc. Tiếng Sán D...

DÂN TỘC HOA - 01/09/2009

I. Số lượng, địa bàn, cư trú            Dân tộc Hoa còn gọi là Hán, tính đến năm 2009 toàn tỉnh có 18.444 người, phân bổ chủ yếu ở  các...

DÂN TỘC SÁN CHÍ, CAO LAN - 01/09/2009

Số lượng, địa bàn, cư trú            Dân tộc Sán Chí, Cao Lan thuộc Sán Chay, tính đến năm 2009 toàn tỉnh Bắc Giang có 24,786 người, phân bổ chủ yếu ở...

DÂN TỘC DAO - 01/09/2009

I. Số lượng, địa bàn, cư trú              Dân tộc Dao có nhiều nhóm địa phương như: Dao Quần trắng, Dao Quần chẹt, Dao Tiền, Dao Thanh Y, Lù Gang, Dao Đỏ... và c...
Video giới thiệu
Đăng nhập