Trang chủ

Phòng kế hoạch tổng hợp

Thực hiện Kế hoạch số 3053/KH-BCĐ ngày 30/9/2016 Kiểm tra công tác giảm nghèo năm 2016 của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.

Xem tiếp

Từ ngày 19/10- 21/10/2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho 69 cán bộ xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

 

 

Xem tiếp

Thực hiện dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2016, từ ngày 08/10 – 18/10/2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức 11 lớp tập huấn Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch vải thiều theo tiêu chuẩn Vietgap cho 855 học viên đại diện cho c&aac

Xem tiếp

Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 gồm có 05 dự án thành phần: Chương trình 30a; Chương trình 135; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trìn

Xem tiếp

         Thực hiện dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2016, từ ngày 28/6-29/6/2016, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn về những nội dung cơ bản và sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong Chương trình 135, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho 284 học viên là cán bộ xã và thôn bản của 14 xã an toàn khu thuộc Chương tr&

Xem tiếp

      Thực hiện dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2016, từ ngày 10/5 – 18/5/2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bắc Giang tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap cho 492 học viên đại diện cho các hộ nghèo, hộ cận n

Xem tiếp

Ngày 28/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND về Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Xem tiếp

Ngày 29/2/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư và phát triển Chương trình 135 năm 2016.

Xem tiếp

         Chương trình 135 là Chương trình phát triển kinh tế- xã hội của Chính phủ dành cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số và miền núi, là một trong những chính sách dân tộc quan trọng nhất trong hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập