Trang chủ

Thanh tra

Ngày 23/8/2017 tại trụ sở UBND huyện Sơn Động, Ban Dân tộc tỉnh công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, chỉ đạo và kết quả thực hiện Chương trình 135, Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg trên địa bàn các xã: Chiên Sơn, Thạch Sơn, Phúc Thắng, Long Sơn, Yên Định huyện Sơn Động giai đoạn 2014-2016.

Xem tiếp

Sáng ngày 06/9/2016, tại UBND huyện Lục Ngạn công bố Quyết định thanh tra, đến dự và chủ trì đồng chí Dương Văn Sản - Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Trương Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện, Bí thư, Chủ tịch các xã được thanh tra.

 

Xem tiếp

Ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2405/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc bịêt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014-2015. Theo đó xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hoà thuộc diện được nhà nước đầu tư Chương trình 135.

Xem tiếp

       Sáng  ngày 06/6/2016, tại UBND huyện Hiệp Hòa, đồng chí Chu Quý Minh, Phó Trưởng  Ban Dân tộc chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra chính sách dân tộc trên địa bàn các xã: Mai Đình, Hòa Sơn, Thái Sơn, Thanh Vân, Hương Lâm.

Xem tiếp

          Sáng ngày 31/7/2015, tại UBND xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, đồng chí Chu Quý Minh, Phó Trưởng Ban Dân tộc chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Yên Thế.

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập