Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Luật An ninh mạng đã được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%). Luật An ninh mạng được thông qua có ý nghĩa, tác dụng sau:

 

Xem tiếp

Ngày 12/7/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Xem tiếp

Ngày 11/7/2018  Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019 - 2021.

Xem tiếp

Tại phiên làm việc thứ 2 ngày 10/7/2018, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang, trong không khí thảo luận nghiêm túc, sôi nổi, thẳng thắn, đã có nhiều đại biểu tham gia tại phiên thảo luận tại hội trường phân tích, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm về các nội dung như: Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm; Quy

Xem tiếp

Ngày 02/7/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

 

Theo Quyết định, điều chỉnh một số mục tiêu như sau:

Xem tiếp

Ngày 27/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTG Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

 

Xem tiếp

Ngày 26/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

 

Xem tiếp

Những năm qua, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS

Xem tiếp

Ngày 06/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

 

Xem tiếp

          Ngày 31/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập