Trang chủ

Tuyền truyền, chính sách pháp luật

Ngày 07/3/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 275/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

 

Theo Quyết định, Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo thuộc 29 tỉnh trong giai đoạn 2018-2020 được chia theo 3 nhóm:

Xem tiếp

Ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Tiêu chí lựa chọn người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:

Xem tiếp

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2017, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Dân tộc năm 2018, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát động phong trào đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động làm việc trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, quyết tâm xây dựng Ban Dân tộc trong sạch vững mạnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công t&

Xem tiếp

Ngày 01/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Xem tiếp

Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ gạo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người Kinh nghèo sống ở vùng khó khăn tự nguyện trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2022.

 

Xem tiếp

Ngày 06/02/2018 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 555/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018.

 

Xem tiếp

Ngày 30/01/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

 

Xem tiếp

Ngày 23/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Nghị định nêu rõ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

 

Xem tiếp

Ngày 23/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018

 

Xem tiếp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020.

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập