Trang chủ

Bắc Giang: 52 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 20/6/2017 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Theo Quyết định, cả nước có 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Tỉnh Bắc Giang có 52 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 tại 05 huyện, cụ thể:

- Huyện Sơn Động: 19 xã.

- Huyện Lục Ngạn: 11 xã.

- Huyện Lục Nam: 05 xã.

- Huyện Yên Thế: 05 xã.

- Huyện Hiệp Hòa: 12 xã.

Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày 20/6/2017.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2017.

Xem Quyết định tại đây.

BBT

Video giới thiệu
Đăng nhập