Trang chủ

Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 10/7/2017 UBND tỉnh  Bắc Giang ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020.

 

Theo đó, 13 loại dự án được áp dụng theo quy định tại Điều 2, Nghị định số: 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 gồm: Đường trục xã; Đường trục chính nội đồng; Đường ngõ xóm; Đường trục thôn, liên thôn; Kênh mương nội đồng; Khu gom rác thải tập trung xã;  Điểm thu gom rác thải tập trung thôn, bản (hoặc Điểm tập kết, trung chuyển, rác thải thôn, bản); Nghĩa trang nhân dân; Khu (sân) thể thao thôn bản; Khu (sân) thể thao xã; Nhà văn hóa thôn, bản, Nhà văn hóa xã; Phòng học trường Mầm non (theo quy định tại Kết luận số 43-KL/TU ngày 15/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Giang).

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

                                                H.V

Video giới thiệu
Đăng nhập