Trang chủ

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Bản để inGửi bài này qua Email

          Ngày 11/7/2017 Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

 

          Theo Quyết định, 3.973 thôn đặc biệt khó khăn của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 3.886 thôn của 41 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 87 thôn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khánh Hòa, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và Thành phố Cần Thơ.

 

          Tỉnh Bắc Giang có 99 thôn ĐBKK vào diện đầu tư của ngân sách Trung ương, cụ thể:

          - Huyện Sơn Động: 19 thôn

          - Huyện Lục Ngạn: 35 thôn

          - Huyện Lục Nam: 16 thôn

          - Huyện Yên Thế: 22 thôn

          - Huyện Lạng Giang: 7 thôn

 

          Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/7/2017

          Xem Quyết định tại đây./.

BBT

Video giới thiệu
Đăng nhập