Trang chủ

1258/QĐ-TTg

Bản để inGửi bài này qua Email

V/v ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau " giai đoạn 2017 - 2018

Năm: 
2017
Ngày ký: 
21/08/2017
Ngày HL: 
21/08/2017
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Video giới thiệu
Đăng nhập