Trang chủ

439/QĐ-UBND

Bản để inGửi bài này qua Email

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Giang đến năm 2025

Năm: 
2017
Ngày ký: 
27/07/2017
Ngày HL: 
27/07/2017
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
Video giới thiệu
Đăng nhập