Trang chủ

2511/KH-UBND

Bản để inGửi bài này qua Email

Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Năm: 
2017
Ngày ký: 
26/07/2017
Ngày HL: 
26/07/2017
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
Video giới thiệu
Đăng nhập