Trang chủ

Xây dựng “Bản đồ vùng dân tộc thiểu số”

Bản để inGửi bài này qua Email

Sáng ngày 09/10/2017 Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả xây dựng “Bản đồ vùng dân tộc thiểu số”. Tham dự có đồng chí Lê Ánh Dương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê, Phòng Khoa giáo -  văn xã, UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin - sở Tài Nguyên Môi trường.

 

Tại cuộc họp, đại diện Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện điều tra kinh tế, xã hội vùng dân tộc miền núi và các phương án xây dựng “Bản đồ vùng dân tộc thiểu số”. Theo báo cáo, để xây dựng “Bản đồ vùng dân tộc thiểu số”, Ban Dân tộc tiến hành điều tra trực tiếp về kinh tế - xã hội tại 90 xã vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và 377 thôn tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên; điều tra gián tiếp 140 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang. Nội dung điều tra tập trung những chỉ tiêu như: dân số, hộ dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo, cán bộ, hệ thống giao thông, kênh mương, tưới tiêu, trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, thôn, bản, trang trại mô hình kinh tế hiệu quả, thiên tai…

 

 

Trên cơ sở kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh, tiến hành xây dựng “Bản đồ vùng dân tộc thiểu số” phản ảnh những nội dung: Mức độ khó khăn, trình độ phát triển của các xã, phường, thị trấn; Cơ cấu thành phần các dân tộc thiểu số của các xã có từ 100 người trở lên, thể hiện tổng số người của từng thành phần dân tộc thông qua biểu đồ hình nón. Thể hiện chiều dài đường giao thông cần kiên cố hóa; chiều dài kênh mương chưa được kiên cố hóa; diện tích thiếu nước tưới của 90 xã đông đồng bào dân tộc thiểu số. Thể hiện trên bản đồ 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh, 10 thôn bản khó khăn nhất về đường giao thông.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong việc xây dựng “Bản đồ vùng dân tộc thiểu số”. Đồng chí cũng yêu cầu Ban tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa, sớm hoàn thành “Bản đồ vùng dân tộc thiểu số” từ đó là cẩm nang cho cán bộ làm công tác dân tộc và là cơ sở tham mưu, hoạch định chính sách dân tộc phù hợp với từng vùng miền.

          

Văn phòng

Video giới thiệu
Đăng nhập