Trang chủ

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Bản để inGửi bài này qua Email

Chiều ngày 10/10/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang do đồng chí Trần Văn Lâm- Phó trưởng Đoàn ĐBQH dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về những nội dung kiến nghị, đề xuất liên quan đến lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh gửi Quốc hội và các cơ quan Trung ương. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hồng Luân- Trưỏng Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Luân- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, những năm qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc đã được tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi; thông qua việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đã nâng đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên để công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc ngày càng được thực hiện đồng bộ có hiệu quả cao Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, các cơ quan Trung ương một số nội dung như: Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội phản ánh kiến nghị với Chính phủ có phụ cấp đặc thù cho cán bộ làm công tác dân tộc; do điều kiện công tác của cán bộ, công chức trong hệ thống làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương có đối tượng tác nghiệp đa số thuộc địa bàn vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nhưng đến nay chưa được Chính phủ cho hưởng phụ cấp đặc thù ngành. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công theo hướng ủy quyền cho các tỉnh thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình 135 đa phần là công trình quy mô nhỏ nên không phải lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mà chỉ cần lập báo cáo KTKT hoặc hồ sơ xây dựng công trình. Đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về nhân rộng mô hình giảm nghèo trong tiểu dự án(Tiểu dự án 2) theo sự phân công tại Quyết định số 1722 của Thủ tướng Chính phủ.  Đề nghị Trung ương ban hành cơ chế lồng ghép nguồn vốn Chương trình 135 và Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đề nghị các Bộ, Ngành TW sớm ban hành Thông tư hướng dẫn, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg, Nghị quyết số 52/NQ-CP.

 

Đồng chí Trần Văn Lâm- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc

 

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Lâm- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. Ghi nhận các nội dung kiến nghị, đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh với Quốc hội và các cơ quan Trung ương. Trong thời gian tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu, tập hợp những đề xuất, kiến nghị về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh gửi Quốc hội và các cơ quan Trung ương./.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Luân- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Văn phòng  

Video giới thiệu
Đăng nhập