Trang chủ

07/2017/QĐ-UBND

Bản để inGửi bài này qua Email
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Ngày ký: 
31/03/2017
Ngày HL: 
10/04/2017

Quyết định quy định một số chỉ tiêu tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020

File tài liệu: 
Video giới thiệu
Đăng nhập