Trang chủ

10/2017/NQ-HĐND

Bản để inGửi bài này qua Email
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Ngày ký: 
13/07/2017
Ngày HL: 
01/08/2017

Nghị Quyết Quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

File tài liệu: 
Video giới thiệu
Đăng nhập