Trang chủ

42/2016/NQ-HĐND

Bản để inGửi bài này qua Email
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Ngày ký: 
08/12/2016
Ngày HL: 
01/01/2017

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn các xã miền núi

File tài liệu: 
Video giới thiệu
Đăng nhập