Trang chủ

Kế hoạch thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Bản để inGửi bài này qua Email

Kế hoạch số 274/KH-BDT ngày 10/9/2017  về việc thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Video giới thiệu
Đăng nhập