Trang chủ

Danh mục các công trình dự án cấp nước sạch tập trung kêu gọi nhà đầu tư tham gia góp vốn 2017

Bản để inGửi bài này qua Email

Danh mục các công trình dự án cấp nước sạch tập trung kêu gọi nhà đầu tư tham gia góp vốn

Files gắn: 
Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm A
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
28/04/2017
Kết thúc: 
31/12/2017
Tình trạng dự án: 
Đang triển khai  
Video giới thiệu
Đăng nhập