Trang chủ

Danh sách các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg tỉnh Bắc Giang

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 10/8/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Văn bản số 2964/UBND-KGVX ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thuộc các xã vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg.

 

          Theo đó, toàn tỉnh Bắc Giang có 130 xã vùng khó khăn, xã khu vực III có 40 xã, xã khu vực II có 90 xã, cụ thể:

 

          Huyện Sơn Động: 23 xã, thị trấn.

          Huyện Lục Ngạn: 23 xã, thị trấn.

          Huyện Lục Nam: 22 xã, thị trấn.

          Huyện Yên Thế: 18 xã, thị trấn.

          Huyện Lạng Giang: 08 xã.

          Huyện Tân Yên: 08 xã.

          Huyện Yên Dũng: 16 xã, thị trấn.

          Huyện Hiệp Hòa: 10 xã.

          Huyện Việt Yên: 03 xã.

          Thông tin chi tiết các xã, thị trấn xem tại đây./.

Văn phòng

Video giới thiệu
Đăng nhập