Trang chủ

Kế hoạch cấp giống vải lai Thanh Hà cho các hộ tham gia Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Bản để inGửi bài này qua Email

          Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt các Dự án mô hình giảm nghèo trên địa bàn thôn Bắc Hoa, Khuôn Kén xã Tân Sơn và thôn Bả, Ao Vường xã Cấm Sơn huyện Lục Ngạn.

 

          Ban Dân tộc thông báo Kế hoạch cấp giống vải lai Thanh Hà cho các hộ tham gia Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã Tân Sơn, Cấm Sơn như sau:

 

          Tổng số 204 hộ, số cây giống cấp cho các hộ là 19.370 cành, trong đó:

          Thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn: 60 hộ, 5.860 cành.

          Thôn Khuôn Kén, xã Tân Sơn: 58 hộ, 5660 cành.

          Thôn Ao Vường, xã Cấm Sơn: 56 hộ, 5600 cành

          Thôn Bả, xã Cấm Sơn: 30 hộ, 2250 cành.

 

          Cán bộ khuyến nông xã, Trưởng thôn, bản hướng dẫn các hộ cuốc hố, nghiệm thu hố trước khi cấp cây giống và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ươm, trồng cây giống được cấp.

 

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.

BBT

 

Video giới thiệu
Đăng nhập