Trang chủ

191/BC-BDT

Bản để inGửi bài này qua Email

Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại các buổi kiểm tra Chương trình MTQG giảm nghèo và 36 thôn bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh tại các huyện sơn động Lục Ngạn

Năm: 
2018
Ngày ký: 
12/12/2018
Ngày HL: 
12/12/2018
Cơ quan BH: 
VB của Ban
Video giới thiệu
Đăng nhập