Trang chủ

175/BC-BDT

Bản để inGửi bài này qua Email

Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính Phủ năm 2018

Năm: 
2018
Ngày ký: 
15/11/2018
Ngày HL: 
15/11/2018
Cơ quan BH: 
VB của Ban
Files gắn: 
Video giới thiệu
Đăng nhập