Trang chủ

192/BC-BDT

Bản để inGửi bài này qua Email

Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ công vụ

Năm: 
2018
Ngày ký: 
13/12/2018
Ngày HL: 
13/12/2018
Cơ quan BH: 
VB của Ban
Video giới thiệu
Đăng nhập