Get Adobe Flash player
Liên kết web

Liên kêt

 

Hỗ trợ trực tuyến
Ban Biên tập
Quản trị

 

Thông kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 12511482
  • Trong ngày: 37

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH BẮC GIANG ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Trang chủ

ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY PHONG TỤC, TẬP QUÁN, BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC DAO

          Trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc Dao là một dân tộc có truyền thống văn hóa rất đậm nét. Ở Bắc Giang, dân tộc Dao là một trong 7 thành phần dân tộc chủ yếu của tỉnh (Tày, Nùng, Sán dìu, Hoa, Sán chí, Dao), số lượng 8.871 người, chiếm 5% tổng dân số dân tộc, sinh sống chủ yếu ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Người Dao ở Bắc Giang có 3 nhóm chính đó là: Dao Thanh phán, Dao Lô Gang và Dao Thanh Y. Mỗi nhóm có tên gọi và nét văn hóa  riêng, nhưng tên gọi Dao là thống nhất, những nét văn hóa riêng của mỗi nhóm Dao đã làm phong phú thêm văn hóa truyền thống của dân tộc Dao. 

           Phong tục tập quán, văn hóa của người Dao ở Bắc Giang có nhiều nét đẹp và yếu tố tích cực, song vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục. Việc điều tra, nghiên cứu văn hóa truyền thống dân tộc Dao, chủ yếu là Dao Thanh phán trên địa bàn xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động giúp chúng ta hiểu sâu, hiểu đúng về toàn bộ nền văn hóa truyền thống của dân tộc Dao. Từ đó đề xuất giải pháp giúp người Dao bảo tồn, phát huy các mặt tích cực, những tinh hoa văn hóa, loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tục lệ phiền phức, ý nghĩa không rõ ràng và những biểu hiện mai một của văn hóa truyền thống.

          Ngày 30/12/2011, Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định  số 372/QĐ-KHCNphê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2012, Ban Dân tộc được giao thực hiện Đề tài: “Điều tra, nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc Dao trên địa bàn xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”. Nội dung của đề tài gồm những chuyên đề sau:

         1. Chuyên đề 1: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy tập quán sản xuất, sử dụng ngôn ngữ, chữ viết  dân tộc Dao.

        2. Chuyên đề 2: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy sử dụng trang phục truyền thống dân tộc Dao.

         3. Chuyên đề 3: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy phong tục , tập quán nghi lễ vòng đời của dân tộc Dao.

       4. Chuyên đề 4: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy một số phong tục cổ truyền trong ngày lễ, hội của dân tộc Dao.

Hiện Ban Dân tộc đã tiến hành điều tra tại địa bàn, xử lý số liệu, tổng hợp kết quả điều tra, chuẩn bị điều kiện xây dựng các chuyên đề.

 

                                                                   Nguyễn Phương

Video giới thiệu
Liên kế web

Đăng nhập