Get Adobe Flash player
Liên kết web

Liên kêt

 

Hỗ trợ trực tuyến
Ban Biên tập
Quản trị

 

Thông kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 12507652
  • Trong ngày: 1195

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH BẮC GIANG ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Trang chủ

HỘI NGHỊ XÉT DUYỆT THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN XÃ THUỘC KHU VỰC I, II, III TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2015

         Sáng ngày 28-3, tại Ban Dân tộc diễn ra Hội nghị xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã thuộc khu vực I, II, III tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015. Tham dự Hội nghị có đại diện thường trực HĐND tỉnh; các thành viên và tổ thư ký giúp việc Hội đồng tư vấn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Dân tộc và Nội vụ các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang. Đ/c Đỗ Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì Hội nghị.

          

         Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc đã báo cáo kết quả rà soát, xét duyệt thôn ĐBKK, dự kiến xếp các xã vùng dân tộc miền núi của tỉnh vào các khu vực I, II, III giai đoạn 2012-2015. Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, các thành viên Hội đồng đã tập trung xem xét, rà soát, đánh giá các tiêu chí thực tế của các xã, thôn bản để  làm cơ sở xét duyệt các thôn ĐBKK và xếp xã vào các khu vực dựa trên các tiêu chí quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng đã thống nhất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung ương công nhận 370 thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong đó: 286 thôn thuộc 38 xã khu vực III, 83 thôn thuộc 24 xã khu vực II, 01 thôn thuộc 01 xã khu vực I; đề nghị xếp 188 xã vùng dân tộc miền núi vào các khu vực như sau: khu vực III: 38 xã, khu vực II: 24 xã, khu vực I: 126 xã, thị trấn.

         Kết luận Hội nghị, đ/c Đỗ Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, Phó chủ tịch Hội đồng đánh giá cao công tác triển khai, rà soát, xét duyệt của Hội đồng tư vấn cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời giao cho Ban Dân tộc (cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn tỉnh) sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc xem xét, công nhận.

                                                                              

                                                                                 Hải Vân

Video giới thiệu
Liên kế web

Đăng nhập