Trang chủ

Danh bạ điện thoại

Bản để inGửi bài này qua Email

 BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: Tầng 5, nhà B, khu liên cơ quan, quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Email: ban_dantoc_vt@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 0204.3857.329

 

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc ban:

 TT

Các phòng CM,

bộ phận

Chức vụ

Số ĐT

Email

I

Văn Phòng

 

(0240) 3.857.329

(0240) 3.851.179

 

1

Nguyễn Trung Kiên

Chánh Văn phòng

0977.389.199

kiennt_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Nguyên Phúc

P. Chánh văn phòng

0913.073.224

phucnn_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Trần Đức Mạnh

P. Chánh văn phòng

0914.264.211

manhtd_bdt@bacgiang.gov.vn

4

Phạm Thị Diệp Ánh

Chuyên viên

0982.288.015

anhptd_bdt@bacgiang.gov.vn

5

Chu Thị Thu Trang

Chuyên viên

 0984 024 432

trangctt_bdt@bacgiang.gov.vn

6

Lương Thanh Hà

Lái xe

0913.587.725

 

7

Bùi Văn Hào

Lái xe

0169.5630.316

 

8

Nguyễn Thị Hoàng Cúc

Nhân viên

0972.342.923

 

II

Thanh tra

 

(0240) 3.554.078

 

1

Dương Văn Sản

Chánh Thanh tra

0165.999.7714

sandv_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Bùi Văn Quân

P. Chánh Thanh tra

0985.986.099

quanbv_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Tôn Nữ Anh Thư

Chuyên viên

0912.345.177

thutna_bdt@bacgiang.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

 

(0240) 3.554.076

 

1

Hà Anh Tuấn

Trưởng phòng

0915.359.827

tuanha_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Trần Thị Quyên

P.Trưởng phòng

0972.311.494

quyentt_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Đặng Thị Thu Trang

P. Trưởng phòng

0978.064.120

trangdtt_bdt@bacgiang.gov.vn

4

Đỗ Thị Hải Vân

Chuyên viên

0977.484. 768

vandth_bdt@bacgiang.gov.vn

IV

Phòng Tuyên truyền- Địa bàn

 

(0240) 3.851.412

 

1

Trương Văn Bảo

Trưởng phòng

0949.211.103

baotv_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Phương

P. Trưởng phòng

0967.668.123

phuongnt_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Hà Thị Lan

P. Trưởng phòng

0916.194.309

lanht_bdt@bacgiang.gov.vn

V

Phòng Chính sách - Dân tộc

 

(0240) 3.554.077

 

1

Nguyễn Văn Quế

Trưởng phòng

0912.494.656

quenv_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Hoàng Tiến Công

P. Trưởng phòng

0983.380.503

conght_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Lê Thị Hoàn

P. Trưởng phòng

0904.327855

hoanlt_bdt@bacgiang.gov.vn

 

       

 

Video giới thiệu
Đăng nhập