Get Adobe Flash player
Liên kết web

Liên kêt

 

Hỗ trợ trực tuyến
Ban Biên tập
Quản trị

 

Thông kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 12506479
  • Trong ngày: 22

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH BẮC GIANG ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Trang chủ

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2014-2015

         Ngày 10/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2405/QĐ-TTg về Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và 2015. Theo đó, cả nước có 2.333 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Bắc Giang có 52 xã (bao gồm 36 xã khu vực III thuộc 4 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và 16 xã ATK của huyện Hiệp Hòa) do ngân sách Trung ương đầu tư hỗ trợ.

          Trước đó, ngày 04/4/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 551/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

          Mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2012-2015 là giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm. Đến 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 50% mức bình quân chung khu vực nông thôn của cả nước; 85% số thôn có đường cho xe cơ giới, trong đó có 35% số xã và 50% thôn có đường giao thông đạt chuẩn; 95% trung tâm xã, trên 60% thôn có điện; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 50% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây hàng năm; trên 50% trạm y tế xã được chuẩn hóa; các công trình hạ tầng giáo dục, văn hóa... được quan tâm đầu tư để đạt các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

          Giai đoạn 2016-2020, sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống của người dân, giảm nghèo nhanh và bền vững.

         Hiện nay Ban Dân tộc đang chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện.

          Đính kèm Quyết định số 2405/QĐ-TTg

                                                                                                                Trần Thị Quyên

Video giới thiệu
Liên kế web

Đăng nhập