Trang chủ
Số / Ký hiệu Ngày ký/Hiệu lực Trích yếu Files
326/TB_ĐKT

26/10/2017

26/10/2017

Thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Sơn Động năm 2017
128/BC-BDT

23/10/2017

23/10/2017

Báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận 06 hộ người Dao thôn Khe Đin xã lâm ca huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn về xã An lạc huyện Sơn Động
313/KH-BDT

18/10/2017

18/10/2017

Kế hoạch điều tra khảo sát thực trạng xây dựng mô hình thí điểm về tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
125/BC-BDT

17/10/2017

17/10/2017

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017
123/BC-BDT

13/10/2017

13/10/2017

Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tháng 9 năm 2017
124/BC-BDT

13/10/2017

13/10/2017

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh giao từ tháng 01/2017 đến tháng 10 năm 2017
122/BC-BDT

12/10/2017

12/10/2017

Báo cáo công tác thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS
301/BDT-KH

12/10/2017

12/10/2017

Vv tổ chức các lớp tập huấn cho cộng đồng thuộc CT135 năm 2017
121/BC-BDT

11/10/2017

11/10/2017

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTG
120/BC-BDT

10/10/2017

10/10/2017

Báo cáo đề xuất kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
66/QĐ-BDT

09/10/2017

09/10/2017

Quyết định về việc ban hành bản thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu
119/BC-BDT

09/10/2017

09/10/2017

Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tháng 9 năm 2017
294/KH-BDT

09/10/2017

09/10/2017

Kế hoạch tuyên truyền giới thiệu việc làm cho người dân tộc thiểu số và sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 2377/KH-UBND của UBND tỉnh năm 2017
1719/QĐ-UBND

09/10/2017

09/10/2017

Quyết định ban hành các tiêu chí đánh giá việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
118/BC-BDT

06/10/2017

06/10/2017

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa năm 2017
116/BC-BDT

04/10/2017

04/10/2017

Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính
286/BDT-VP

04/10/2017

04/10/2017

Bản đăng ký xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018
115/BC-BDT

03/10/2017

03/10/2017

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 9 năm 2017
114/BC-BDT

02/10/2017

02/10/2017

Báo cáo tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số 09 tháng và biện pháp thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 4 năm 2017
113/BC-BDT

29/09/2017

29/09/2017

Báo cáo kết quả chọn cử đại biểu dự lễ tuyên dương người có uy tín nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017
1656/QĐ-UBND

29/09/2017

29/09/2017

Quyết định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
112/BC-BDT

28/09/2017

28/09/2017

Kết quả thực hiện tiếp nhận 06 hộ người Dao thôn Khe Din, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn về xã An Lạc huyện Sơn Động
275/CTr-BDT

27/09/2017

27/09/2017

Chương trình công tác của Ban Dân tộc tháng 10 năm 2017
111/BC-BDT

22/09/2017

22/09/2017

Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát thăm dò ý kiện người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc
110/BC-BDT

19/09/2017

19/09/2017

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II và 9 tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2017
1610/QĐ-UBND

19/09/2017

19/09/2017

Quyết định về việc phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS
58/QĐ-BDT

14/09/2017

14/09/2017

Quyết định quy định độ mật của tài liệu vật mang bí mật Nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang
107/BC-BDT

14/09/2017

14/09/2017

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và quý 3, nhiệm vụ biện pháp thực hiện những tháng cuối năm 2017
104/BC-BDT

13/09/2017

13/09/2017

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 8 năm 2017
105/BC-BDT

13/09/2017

13/09/2017

Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
Video giới thiệu
Đăng nhập