Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
1 Vv Xin ý kiến tham gia của Sở Tài chính vào dự thảo Đề án thực hiện các chính sách hỗ trợ theo QĐ 2085/TTg Ban Dân tộc 13/09/2017 - 15 18/09/2017 - 15
2 Xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình làm du lịch cộng đồng có hiệu quả ở tỉnh bạn Ban Dân tộc 22/08/2017 - 09 01/09/2017 - 09
3 Vv Xin ý kiến tổ chức đưa người uy tín đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm tại Tây Bắc Ban Dân tộc 13/04/2017 - 09 29/04/2017 - 09
4 V/v xin ý kiến đối với việc xây dựng bản đồ vùng DTTS Văn phòng Ban Dân tộc 16/08/2017 - 09 01/09/2017 - 09
5 Vv Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Quyết định 2085 TTg Ban Dân tộc 07/08/2017 - 07 15/08/2017 - 07
6 Đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch tuyên truyền phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS giai đoạn 2016-2020 Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc 13/07/2016 - 16 25/07/2016 - 16
7 Xin ý kiến tham gia dự thảo Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 22/07/2015 - 08 30/07/2015 - 10
8 Báo cáo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh BG lần thứ II UBND tỉnh Bắc Giang 10/08/2014 - 10 10/09/2014 - 10
9 QĐ ban hành quy định tiêu chí phân nhóm xã, thôn Chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh Bắc Giang 10/04/2014 (Tất cả các ngày) 20/04/2014 (Tất cả các ngày)
10 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS UBND tỉnh Bắc Giang 17/03/2014 (Tất cả các ngày) 05/04/2014 (Tất cả các ngày)
Video giới thiệu
Đăng nhập