Trang chủ
Số hiệu VB Cơ quan BH Tóm tắt nội dung Files gắn Ngày ký/Hiệu lực
326/TB_ĐKT VB của Ban Thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong tr... Thứ 5, 10/26/2017
Thứ 5, 10/26/2017
128/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận 06 hộ người Dao thôn Khe Đin xã lâm ca huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn về x... Thứ 2, 10/23/2017
Thứ 2, 10/23/2017
313/KH-BDT VB của Ban Kế hoạch điều tra khảo sát thực trạng xây dựng mô hình thí điểm về tuyên truyền giảm thiểu tình trạng... Thứ 4, 10/18/2017
Thứ 4, 10/18/2017
125/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11... Thứ 3, 10/17/2017
Thứ 3, 10/17/2017
123/BC-BDT VB của Ban Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tháng 9 năm 2017 Thứ 6, 10/13/2017
Thứ 6, 10/13/2017
124/BC-BDT VB của Ban Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh giao từ tháng 01/2017 đến tháng... Thứ 6, 10/13/2017
Thứ 6, 10/13/2017
122/BC-BDT VB của Ban Báo cáo công tác thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS Thứ 5, 10/12/2017
Thứ 5, 10/12/2017
301/BDT-KH VB của Ban Vv tổ chức các lớp tập huấn cho cộng đồng thuộc CT135 năm 2017 Thứ 5, 10/12/2017
Thứ 5, 10/12/2017
121/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTG Thứ 4, 10/11/2017
Thứ 4, 10/11/2017
120/BC-BDT VB của Ban Báo cáo đề xuất kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thứ 3, 10/10/2017
Thứ 3, 10/10/2017
Video giới thiệu
Đăng nhập