Trang chủ
Số / Ký hiệu Trích yếu Ngày ký/Hiệu lực Files
1719/QĐ-UBND Quyết định ban hành các tiêu chí đánh giá việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 Thứ 2, 10/09/2017
Thứ 2, 10/09/2017
1656/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Thứ 6, 09/29/2017
Thứ 6, 09/29/2017
1505/QĐ-UBND QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bắc Giang năm 2017 Thứ 4, 08/30/2017
Thứ 4, 08/30/2017
439/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 Thứ 5, 07/27/2017
Thứ 5, 07/27/2017
2511/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Thứ 4, 07/26/2017
Thứ 4, 07/26/2017
2359/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động Thứ 6, 07/14/2017
Thứ 6, 07/14/2017
10/2017/NQ-HĐND Nghị Quyết Quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Thứ 5, 07/13/2017
Thứ 5, 07/13/2017
04/2017/NQ-HĐND Nghị Quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thứ 5, 07/13/2017
Thứ 5, 07/13/2017
07/2017/NQ-HĐND Nghị Quyết Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn tr Thứ 5, 07/13/2017
Thứ 5, 07/13/2017
385/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 Thứ 3, 07/11/2017
Thứ 3, 07/11/2017
Video giới thiệu
Đăng nhập