Trang chủ
Số / Ký hiệu Trích yếu Ngày ký/Hiệu lực Files
145/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Thứ 4, 08/15/2018
Thứ 4, 08/15/2018
1154/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng phát triển cây vải lai Thanh Hà Thứ 2, 07/30/2018
Thứ 2, 07/30/2018
1153/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng phát triển cây vải lai Thanh hà Thứ 2, 07/30/2018
Thứ 2, 07/30/2018
1152/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng phát triển cây vải lai Thanh Hà Thứ 2, 07/30/2018
Thứ 2, 07/30/2018
11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Danh mục bổ sung các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép Thứ 3, 07/17/2018
Thứ 3, 07/17/2018
2300/KH-UBND Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Thứ 6, 07/13/2018
Thứ 6, 07/13/2018
12/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019-2021 Thứ 7, 07/07/2018
Thứ 7, 07/07/2018
415/QĐ-UBND Ban hành bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyện môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã tr Thứ 6, 07/06/2018
Thứ 6, 07/06/2018
114/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ Thứ 5, 06/28/2018
Thứ 5, 06/28/2018
112/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngayf/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Thứ 4, 06/27/2018
Thứ 4, 06/27/2018
Video giới thiệu
Đăng nhập