Trang chủ

Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Ảnh đại diện: 

Ngày 06/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

 

Kế hoạch chuyển đổi mã mạng

Ảnh đại diện: 

Xuân Lương, xanh những nương chè

Ảnh đại diện: 

Khoảng 5 năm nay, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) được biết đến với những

Đẩy mạnh thi đua yêu nước, tạo động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ảnh đại diện: 

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

 

Một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Ảnh đại diện: 

          Ngày 31/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

Thông báo Tuyển sinh vào lớp 10, Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang năm học 2018 – 2019

Ảnh đại diện: 

Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang  ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018-2019 như sau:

 

1. Đối tượng tuyển sinh

Bắc Giang: Quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Ảnh đại diện: 

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

Ảnh đại diện: 

Phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo; vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chă

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ảnh đại diện: 

Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

 

*Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

167/CTr-BDT

Chương trình công tác của Ban Dân tộc tháng 6 năm 2018

Năm: 
2018
Ngày ký: 
Thứ 2, 05/28/2018
Ngày HL: 
Thứ 2, 05/28/2018
Cơ quan BH: 
VB của Ban
Video giới thiệu
Đăng nhập