Trang chủ

17/2017/TT-BTTTT

Bản để inGửi bài này qua Email

Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành QĐ số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Năm: 
2017
Ngày ký: 
26/07/2017
Ngày HL: 
26/07/2017
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
Video giới thiệu
Đăng nhập