Trang chủ

40/2016/NQ-HĐND

Bản để inGửi bài này qua Email
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Ngày ký: 
08/12/2016
Ngày HL: 
20/12/2016

Nghị quyết quy định chi tiết Điểm a khoản 5 điều 11 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh ở xã thôn bản ĐBKK tỉnh Bắc Giang

File tài liệu: 
Video giới thiệu
Đăng nhập