Trang chủ

Kế hoạch tuyên truyền giới thiệu việc làm cho người dân tộc thiểu số và sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 2377/KH-UBND của UBND tỉnh năm 2017

Bản để inGửi bài này qua Email

Kế hoạch 294/KH-BDT ngày 09/10/2017 về việc tuyên truyền giới thiệu việc làm cho người dân tộc thiểu số và sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 2377/KH-UBND của UBND tỉnh năm 2017

Video giới thiệu
Đăng nhập