Trang chủ

Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020

Bản để inGửi bài này qua Email

Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm A
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
28/07/2017
Kết thúc: 
30/10/2020
Tình trạng dự án: 
Đang triển khai  
Video giới thiệu
Đăng nhập