Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
1 Cho ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XVII Ban Dân tộc 28/03/2018 - 15 06/04/2018 - 09
2 Vv Xin ý kiến tham gia của Sở Tài chính vào dự thảo Đề án thực hiện các chính sách hỗ trợ theo QĐ 2085/TTg Ban Dân tộc 13/09/2017 - 15 18/09/2017 - 15
3 Xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình làm du lịch cộng đồng có hiệu quả ở tỉnh bạn Ban Dân tộc 22/08/2017 - 09 01/09/2017 - 09
4 Vv Xin ý kiến tổ chức đưa người uy tín đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm tại Tây Bắc Ban Dân tộc 13/04/2017 - 09 29/04/2017 - 09
5 V/v xin ý kiến đối với việc xây dựng bản đồ vùng DTTS Văn phòng Ban Dân tộc 16/08/2017 - 09 01/09/2017 - 09
6 Vv Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Quyết định 2085 TTg Ban Dân tộc 07/08/2017 - 07 15/08/2017 - 07
7 Đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch tuyên truyền phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS giai đoạn 2016-2020 Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc 13/07/2016 - 16 25/07/2016 - 16
8 Xin ý kiến tham gia dự thảo Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 22/07/2015 - 08 30/07/2015 - 10
9 Báo cáo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh BG lần thứ II UBND tỉnh Bắc Giang 10/08/2014 - 10 10/09/2014 - 10
10 QĐ ban hành quy định tiêu chí phân nhóm xã, thôn Chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh Bắc Giang 10/04/2014 (Tất cả các ngày) 20/04/2014 (Tất cả các ngày)
Video giới thiệu
Đăng nhập