Trang chủ
Ký hiệu VB Tóm tắt nội dung Ngày ký/Hiệu lực Files
225/KH-UBDT Kế hoạch tháng hành động người cao tuổi năm 2018 19/03/2018
Thứ 2, 03/19/2018
27/TB-UBDT Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 15/03/2018
Thứ 5, 03/15/2018
187/KH-UBDT Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Ủy ban Dân tộc 12/03/2018
Thứ 2, 03/12/2018
175/KH-UBDT Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2018 09/03/2018
Thứ 6, 03/09/2018
148/UBDT-CSDT Vv Triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ giáo dục và UBDT giai đoạn 2018-2020 02/03/2018
Thứ 6, 03/02/2018
09/BC-UBDT Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 12/02/2018
Thứ 2, 02/12/2018
37/QĐ-UBDT Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của UBDT 01/02/2018
Thứ 5, 02/01/2018
90/UBDT-TT Vv triển khai chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS HCM với Ủy ban Dân tộc 01/02/2018
Thứ 5, 02/01/2018
39/UBDT-DTTS Vv Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTG 16/01/2018
Thứ 3, 01/16/2018
16/UBDT-TT Vv triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL và UBDT giai đoạn 2017-2022 09/01/2018
Thứ 3, 01/09/2018
Video giới thiệu
Đăng nhập