Tin tức sự kiện

 • Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và...

  Ngày 04/9/2018 Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 10-CTPH/TĐTN-BDT giữa Tỉnh Đoàn và Ban D
 • Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản bi&e
 • Nghỉ lễ, Tết năm 2019

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, vi&ecirc
 • Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản bi&e
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/...

  Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành; Hiệu trưởng t
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/...

  Ngày 28/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2906/KH-UBND, về việc thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XVIII và

Tin trong ngành

Lĩnh vực khác

Video giới thiệu
Đăng nhập