Tin tức sự kiện

Tin trong ngành

Lĩnh vực khác

 • Nhiều chính sách kinh tế sát sườn có...

  Mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Ngân hàng được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Bộ trưởng được đi xe công không quá 1,1 tỷ đồng; Mỗi lao động được
 • Đoàn đại biểu 54 dân tộc tham gia tổng...

 • Quyền con người - Từ Tuyên ngôn Độc lập...

  Quyền con người trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ đã được kế thừa phát triển trong nhiều bản Hiến pháp của Việt Nam.
 • Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

  Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước
 • Hội thi tìm hiểu pháp luật cho đồng bào...

           Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-HĐPH ngày 14/2/2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang về thực hiện c
 • Kế hoạch 56/KH-BDT

  Kế hoạch số 56/KH-BDT ngày 04/3/2015 của Ban Dân tộc về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào Dân tộc
 • Kế hoạch số 53/KH-BDT

  Kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 27/2/2015 của Ban Dân tộc tỉnh về Đánh giá nội bộ việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2015
 • Kế hoạch số 50/KH-BDT

  Kế hoạch số 50/KH-BDT ngày 27/2/2015 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015. Tải Kế hoạch số 50/KH-BDT tại đây
 • Kế hoạch 47/KH-BDT

  Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 26/2/2015 của Ban Dân tộc tỉnh về công tác Tuyên truyền chính sách pháp luật và phổ biến, giáo dục ph
 • 35/KH-BDT

  Kế hoạch số 35/KH-BDT ngày 04/2/2015 của Ban Dân tộc tỉnh về Tổ chức Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 Tải Kế hoạch số 35/KH-BDT tại đây
Video giới thiệu
Đăng nhập