Tin tức sự kiện

 • Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

  Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước
 • Hội thi tìm hiểu pháp luật cho đồng bào...

           Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-HĐPH ngày 14/2/2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang về thực hiện c
 • Kế hoạch 56/KH-BDT

  Kế hoạch số 56/KH-BDT ngày 04/3/2015 của Ban Dân tộc về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào Dân tộc
 • Kế hoạch 47/KH-BDT

  Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 26/2/2015 của Ban Dân tộc tỉnh về công tác Tuyên truyền chính sách pháp luật và phổ biến, giáo dục ph

Tin trong ngành

Tin tổng hợp